<![CDATA[Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije leta 2012 in ga obeležujemo tretji petek v novembru.

S projektom Tradicionalni slovenski zajtrk želimo izobraževati, obveščati in ozaveščati otroke in šolajočo se mladino ter širšo javnost o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil oziroma živil, ki so pridelana oziroma predelana v Sloveniji, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk  se izvaja  z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbodomačo pridelavo in predelavo.

Naša šola je v zajtrk vključila lokalne pridelovalce:

  • Kruh – pekarna Krajcar; Črnomelj,
  • mleko – kmetija Štrucelj; Griblje,
  • maslo –  Mlekarna Celeia,
  • med – iz šolskega čebelnjaka,
  • jabolka – kmetija Filak; Griblje.

Izvedli smo različne dejavnosti, s katerimi smo učencem predstavili pomen zdrave domače hrane, pridelane v lokalnem okolju.]]>