Razredni učiteljici Ana Gorše in Tadeja Kuzma sta se 22. avgusta 2019 udeležili XIII. mednarodne strokovne konference z naslovom AKTIVNA VLOGA UČENCEV V PODALJŠANEM BIVANJU, ki jo organizira MiB, mednarodni izobraževalni center. Učiteljica Ana je pod sklopom Ustvarjalnost I. predstavila Zgodbe med sliko in besedo v podaljšanem bivanju, učiteljica Tadeja pa je predstavila Aktivno vlogo učenca v podaljšanem bivanju na podružnični šoli.