V času od 8. septembra, ko je bil obeležen Mednarodni dan pismenosti, pa do 13. oktobra 2019, ko bo zaključen Teden otroka, smo se tudi na naši OŠ Loka odločili, da se vključimo v nacionalni bralni projekt Europe Reads.

V ponedeljek, 9. septembra 2019, je osmošolka Zara Kavčič po šolskem radiu prebrala poslanico Unesca o bralni pismenosti. Navedla je lepo misel afriškega politika in državnika Nelsona Mandele, ki je izrekel:« Če govoriš nekomu v jeziku, ki ga razume, pride to do njegove glave. Če mu govoriš v njegovem jeziku, mu pride do srca. Ključ do uspešnega učenja je v uporabi glave in srca.«

V drugem tednu pouka sva knjižničarki Urša in Maja poučili tako učitelje kot učence o nacionalnem mesecu skupnega branja NMSB. S tem, da sva si »omejili« rok na en teden, in sicer od 16. do 20. septembra 2019. V tem tednu naj bi na matični in obeh podružničnih šolah Adlešiči in Griblje potekal projekt »Pet minut na dan, vzemi knjigo v dlan«. Vsak dan, ko bodo učenci pristopili k prvi učni uri, bodo skupaj z učitelji pet minut brali karkoli iz knjig, ki so si jih že prej izposodili v šolski knjižnici. Lahko bo to proza, poezija, kaj poučnega.

V torek, 17. septembra 2019, ko ravno že obeležujemo Dan zlate knjige, pa bova knjižničarki izvedli knjižnični uri s prvošolci, kjer jim bova ob koncu ure vsakemu podelili knjigo Škrat Kuzma dobi nagrado, pisateljice Svetlane Makarovič. Knjige je prvošolcem podarilo Društvo Bralna značka Slovenije.

V istem tednu pa bodo povabljeni v knjižnico na knjižnične ure tudi drugošolci in tretješolci.

Vsekakor pa spodbujamo, spoštovani starši, tudi vas, da vsaj v tem obdobju poprimete kakšno knjigo v roke in jo z vašim otrokom preberete.

Drugače pa povabiva vse otroke, naj v čim večjem številu berejo knjige, tako za domače branje kot za Bralno značko; pa tudi za zabavo in sprostitev.

Knjižničarki Urša in Maja