Tradicionalni slovenski zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki se letos obeležuje 15. novembra 2019. Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Čebelarska zveza Slovenije.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno ozaveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Na OŠ Loka smo se projektu priključili takoj na začetku. Tudi danes smo v preduri izvedli razrednikovo uro za učence 6. do 9. razreda, kjer smo dali poudarek kulturi prehranjevanja in z veseljem pojedli pravi zajtrk.

Prva razreda so obiskali čebelarji, ki so jim predstavili čebelarstvo in opisali pomen čebel.

Ogledali so si tudi čebeljo družino. Učenci 2. do 5. razreda pa so se pogovarjali o zdravi prehrani, ogledali so si film o kranjski čebeli,…

Zajtrk je sestavljen iz petih živil, to je iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka, ki so bila pridelana oziroma predelana v Sloveniji.

  1. novembra 2011 se je projekt Tradicionalni slovenski zajtrk prvič udejanjil z živili na krožniku, in sicer s kruhom, maslom, medom, mlekom in jabolki – vse domačega izvora.

Naša šola je v zajtrk vključila lokalne pridelovalce:

  • Kruh – pekarna Krajcar,
  • mleko – kmetija Štrucelj,
  • maslo –mlekarna Celeja (nimamo lokalnega),
  • med – čebelar Milinkovič,
  • jabolka – kmetija Škof.