ZAPISNIK 2. SESTANKA ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ LOKA ČRNOMELJ

DATUM: 14. 11. 2019, 7.30 – 8.15

Prisotni so bili predstavniki vseh oddelčnih skupnosti, razen iz 2. c, 3. a, 3. c in 7. a.

Sestanek je vodil Maj Bukovec, predsednik ŠS, in mentorica Helena Kambič. Prisotni sta bili tudi pomočnica ravnateljice Sonja Malnarič in vodja šolske prehrane, učiteljica Alenka Mravinec.

 

DNEVNI RED:

  1. Aktivnosti v oktobru
  2. Šolska prehrana – slovenski tradicionalni zajtrk
  3. Razno

 

1.)

Na prejšnjem sestanku smo se dogovorili, da bomo izvedli sprejem za prvošolčke in to smo tudi uspešno izvedli.

Na pobudo učencev, da bi še naprej pomagali učencem 1. in tudi 2. razreda, se z njimi igrali, jih peljali na kosilo in pomagali njihovim učiteljem, smo se dogovoril, da bi učenci prostovoljci 8. in 9. razreda to tudi uresničili. Naredili bomo razpored učencev in v naslednjem tednu pričeli z dejavnostjo.

 

Na šoli smo izvedli zbiralno akcijo Drobtnica, kjer smo zbirali mleko za socialno ogrožene družine.

 

2.)

V  petek, 15. 11. 2019 bomo na šoli imeli Tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci od 1. do 5. razreda ga bodo imeli 1. šolsko uro, učenci od 6. do 9. razreda pa na preduri.. Pri malici bomo vsi učenci dobili plastenko, ki si jo lahko shranimo in si v njo večkrat natočimo vodo.

 

Učiteljica Alenka Mravinec  nas je opomnila naj si poleg plastenke prinesemo tudi vrečko, v katero  bomo pospravili svojo malico, ki je ne moremo pojesti. Posebej pa nas je opozorila, naj si učenci pri malici večkrat vzamemo sadje, saj opaža, da se veliko ali skoraj sadje vse vrača v kuhinjo.

Vodja šolske prehrana nam je povedala, da v primeru, ko zmanjka česa pri malici, gre reditelj to iskat v kuhinjo.

Besedo smo namenili tudi čajnim žličkam, ki jih uporabljamo pri malici. Kuharice že dalj časa opažajo, da se v kuhinjo ne vrne vseh in včasih ležijo tudi v koših.

Pri sortiranju malice in kosila moramo biti vedno zelo pozorni, da pravilno razvrščamo hrano. Dežurni učitelj, ki pomaga pri sortiranju, je tam nujen.

Od ponedeljka, 18. 11. 2019, bomo učenci predmetne stopnje malicali v učilnicah, kjer imamo pouk 3. šolsko uro, z namenom, da bi učenci bolj pospravljali za sabo.

Učenci 5. b razreda, ki imajo pouk na srednji šoli po novem malicajo v jedilnici in pravijo, da jim je zdaj veliko boljše in lažje.

Zaradi velike gneče pri kosilu naj učenci podaljšanega bivanja kosilo opravijo do 13.20 ure, na pa med odmori (12.40 – 12.50)

 

Večkrat je bilo opaženo, da predvsem učenci predmetne stopnje zjutraj, kljub številnim opozorilom, nosijo hrano iz trgovine v jedilnico in potem embalažo pustijo tam, da jo mora dežurni učenec ali čistilke pospravljati.

Pomočnica ravnateljice je poudarila, da je odnos do hrane ključnega pomena, da moramo pri tem biti strogi do sebe in  na to opozarjati tudi druge. Opaža, da se je odnos do hrane na šoli v zadnjem letu izboljšal. Zavzela se je tudi, da bo ob kakršnikoli kršitvi glede hrane ukrepalo v skladu s šolskim pravilnikom.

 

3.)

Veliko učencev opaža, da se na WC-jih v novem delu namerno povzroča škoda. Velikokrat je po tleh mokro, toaletni papir se ne uporablja po pameti, z njim nekateri mašijo lijake in stranišča.

Vsak, ki kaj takega opazi, je dolžan sporočiti učiteljem. Vsi skupaj se moramo truditi za higieno in čisto šolo.

 

Učenci 9. razredov bodo prvi teden v mesecu decembru zbirali star papir, zato naprošajo vse učence in učitelje, naj papir zbirajo in ga  prinesejo v šolo.

 

Tema letošnjega parlamenta je “Moja poklicna prihodnost”.  17. 12. 2019 bo na šoli predstava Društva za boljši svet. Na urah oddelčne skupnosti naj se učenci pogovorijo o temi, poročajo o sestanku in zbirajo predloge in ideje za naslednji sestanek šolske skupnosti.

 

Ana Majerle, zapisnikarica, Maj Bukovec, predsednik ŠS

Helena Kambič, mentorica ŠS in ŠP