Na Osnovni šoli Loka Črnomelj so se učitelji  po končanih zimskih počitnicah seznanili z navodili za preventivno dejavnost širitve koronavirusa.

Z učenci so obravnavali gradiva Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V učilnicah in sanitarnih prostorih so nameščeni piktogrami o pravilnem umivanju rok in higieni kašlja.

Izvedli smo izobraževanje za čistilke in hišnike. Čistilke morajo poleg rednega čiščenja poostreno vsakodnevno razkuževati kljuke in mize.

Zaposleni si ob registraciji prihoda na delovno mesto razkužijo roke.

Še nekaj splošnih usmeritev za preventivo in preprečevanje širjenja koronavirusa:

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje:

 • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in toplo vodo (vsaj 1 minuto).
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Za uspešno preprečevanje pojava in širjenja različnih okužb, potrebujemo tudi vašo pomoč. Šola je v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela ukrepe za zmanjševanje širjenja različnih okužb.

V primeru spremenjenih razmer glede pojava različnih okužb, se bodo ukrepi temu prilagodili. O novostih vas bomo sproti obveščali.

V tem trenutku je šola  storila vse, kar je smiselno, da bo lahko pouk nemoteno potekal.

Pri tem nam lahko pomagate tako, da sami naredite nekaj stvari:

 • Naučite svoje otroke, da si pogosto in pravilno umivajo roke z milom in vodo.
 • Naučite svoje otroke, da se z rokami ne dotikajo nosu, oči, ust.
 • Naučite svoje otroke, da kašljajo in kihajo v robček ali zgornji del rokava, če nimajo robčka pri roki.
 • Naučite svoje otroke, da si po kašljanju in kihanju pravilno umijejo roke.
 • Ne pošiljajte bolnega otroka v šolo! Bolan otrok ne sme v kolektiv. Če bo otrok zbolel v šoli, boste prejeli obvestilo, da ga odpeljete domov. Poskrbite, da bo otrok ostal doma do ozdravitve.

Pošiljamo vam še povezavo do spletnih strani NIJZ, kjer najdete več informacij:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Napotki za pravilno higieno rok in kašljanja

Ukrepi za zmanjševanje možnosti pojava koronavirusa

Ravnali bomo v skladu s sprejetim Državnim načrtom za zaščito in reševanje v primeru pojava epidemije. MIZŠ je pristojno za odločanje glede prenehanje pouka v primeru razglasitve epidemije. Upamo, da to ne bo potrebno.

 

Črnomelj, 6. 3. 2020

Ravnateljica: Damjana Vraničar