Spoštovani starši!

Na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje ter okrožnice MIZŠ bo zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa (COVID-19) šola Loka  zaprta od ponedeljka, 16. 3. 2020, do nadaljnjega.

Za  učence od 1. do 5. razreda bomo uredili izredno varstvo na naši šoli samo v primeru, če sta oba starša zaposlena v poklicih, ki so za družbeno življenje nujno potrebni (zaposleni v zdravstvu, policiji, vojski, zaporih, komunalnih službah, živilskih trgovinah, lekarnah, domovih za ostarele, dežurni v šolah in vrtcih, redarstvih in službah civilne zaščite), in ne moreta zagotoviti varstva.

Izredno varstvo  prijavite do sobote, 14. 3. 2020, do 20.00 na elektronski naslov pomočnice ravnateljice Sonja Malnarič:  sonja.malnaric@guest.arnes.si

Varstvo bo organizirano od 6.30 do 15.30 na matični šoli. Za prevoz otrok do šole in domov poskrbite starši. Starši s podružničnih šol pripeljete otroke na matično šolo.  Starši ne vstopate v prostore šole.  Učenca oddate učitelju na vhodu. Učenec mora biti obvezno zdrav. 

Vse nadaljnje informacije dobite na naši spletni strani šole. Če imate kakršno koli vprašanje, ga lahko napišete na elektronska naslova: damjana.vranicar@guest.arnes.sisonja.malnaric@guest.arnes.si,

Učenci naj se doma ne družijo z ostalimi otroki in naj ne bodo v stiku s starejšimi in ranljivimi skupinami. Učitelji razrednih in predmetnih aktivov bodo podali priporočila oz. opravila učencem za delo doma. Spremljajte obvestila na spletni strani šole.

V upanju na zdravje in dobro počutje vseh vas lepo pozdravljamo.

Damjana Vraničar,   ravnateljica