Spoštovani učenci, učitelji in starši!
Tudi naša šolska knjižnica želi sodelovati pri delu na daljavo in podpira to obliko izobraževalnega učnega procesa. Žal, izposoja fizično, v knjižnici ni možna.
 
Prebrane vsebine boste lahko učenci še vedno predstavljali svojim razrednikom (od 1. do 5. razreda) in slovenistkam (od 6. do 9. razreda). O načinu predstavitve vas bodo obvestili učitelji.
 
Še nekaj uporabnih povezav:
Želimo vam uspešno delo, popestreno z branjem dobrih knjig.
 
knjižničarja: Anton Jakša in Marija Špringer