Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) je 2. april, rojstni dan danskega pravljičarja Hansa C. Andersena, proglasila za mednarodni dan knjig za otroke, da bi na praznični način opozorila, kako zelo pomembno je branje za otrokov razvoj, in še posebej branje kakovostne mladinske literature. Za to so se odločili na mednarodnem kongresu IBBY v Ljubljani leta 1967.

Od tedaj – torej že 48 let – vsako leto druga nacionalna sekcija pripravi plakat in poslanico, ki jo prevedemo vse sekcije (letos jih je 77) in ob tem tudi vsaka država pripravi različne bralnospodbujevalne aktivnosti, prireditve idr.

Letos je poslanico in plakat pripravila Brazilska sekcija IBBY; z naslovom Nekoč je … pripoveduje o tem, kako je deklica Luiza obiskala knjižnico, se včlanila in si izposodila le eno knjigo, toda domov ni prišla sama, spremljalo jo je mnogo knjižnih junakov.

Zato smo tudi bralno akcijo ob 2. aprilu namenili »knjižnici«.

Praznovanje 2. aprila že po tradiciji zasnujeta Slovenska sekcija IBBY in MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo; potem pa gredo spodbude po vsem slovenskem prostoru, tj. po Sloveniji, zamejstvu in med slovenskimi rojaki po svetu.