Dragi učenci in starši.

Na dom ste dobili prijavnico za izbiro neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, ki jih ponuja OŠ Loka za šolsko leto 2020/2021. Učenci razredne stopnje ste poleg  prijavnice dobili tudi opise predmetov, ki vam jih ponujamo.  Opise predmetov ste dobili tudi letošnji šestošolci, kajti za vas bo izbira dveh OBVEZNIH izbirnih predmetov letos prvič. Učenci sedmega in osmega razreda pa postopek izbire že poznate, zato si lahko opise pogledate v zgibanki. 

Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Izbirni predmeti so obvezni in se številčno ocenjujejo (1–5). Vsi ponujeni predmeti se izvajajo eno uro tedensko, razen nemščine, ki sta ji namenjeni dve uri na teden. Šola je obvezna ponuditi tuj jezik, verstva in etiko v 7., 8. in 9. razredu ter retoriko v 9. razredu. Enoletni program pomeni, da ga lahko izberemo le enkrat v treh letih.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.  Dodatne informacije o izbirnem predmetu lahko dobite pri izvajalcu predmeta ali pri pomočnici ravnateljice na e-naslovu sonja.malnaric@guest.arnes.si

Vaše prijavnice pričakujemo do srede, 6. maja 2020.

IZPOLNJENO IN PODPISANO  PRIJAVNICO  lahko  vrnete šoli na 3. načine:

  1. poslikate ali  poskenirate jo in pošljite na e naslov pomočnice ravnateljice: sonja.malnaric@guest.arnes.si
  2. oddate jo v nabiralnik, ki se nahaja ob vhodnih vratih šole Loka
  3. pošljete jo po pošti na naslov OŠ Loka, Kidričeva 18, 8340 Črnomelj

 

         Hvala za odzivnost in lepo pozdravljeni.

 

Vodstvo šole