Z 18. majem 2020 se, po dobrih dveh mesecih, spet odpirajo šolska vrata, najprej za učence 1. triade, s 25. majem 2020 pa še za devetošolce.

Tudi v šolski knjižnici bova knjižničarja začela z delom, a po novih navodilih, ki so predpisana s strani NIJZ-ja:

 • na matični šoli bosta v knjižnico smeli vstopati le po 2 osebi hkrati, na varnostni razdalji 1,5 metra; na podružnični šoli Adlešiči tudi po 2 osebi, na podružnični šoli Griblje pa samo 1 oseba (glede na površino izposojevalnega prostora);
 • pri vhodu v knjižnico bo na mizici razkuževalno sredstvo, kjer si bo uporabnik razkužil roke;
 • med policami in knjižnimi koriti ne bo vstopa (to bo omejen prostor z varnostnimi trakovi in napisi!), prav tako ne bo posedanja v čitalnici oziroma na stolih pri mizah;
 • v knjižnici učenci ne boste smeli gledati TV ali se igrati z družabnimi igrami;
 • uporabnik knjižnice bo NAJPREJ VRNIL IZPOSOJENO GRADIVO;
 • vrnjeno gradivo bosta knjižničarja postavila na posebno mesto v knjižnici, najverjetneje na mize ob oknih, kjer bodo počakale v »karanteni« 7 dni. Vrnjenega gradiva se ne bo smelo takoj izposoditi nekomu drugemu ali postaviti na police oziroma v korita, šele po preteku 7 dni jih bova knjižničarja postavila na svoje mesto;
 • uporabnik bo LAHKO IZPOSODIL LE 1 KNJIGO, to bo smel iskati na policah le knjižničar;
 • uporabniku je namenjen čas za vračilo oziroma izposojo gradiva v knjižnici največ 10 minut;
 • ob odhodu iz knjižnice naj bi si uporabnik zopet razkužil roke z razkuževalnim sredstvom;
 • knjižničarja bova sestavila NOV URNIK POSLOVANJA KNJIŽNICE, ki bo objavljen naknadno na vratih knjižnice, o njem pa bo obveščen tudi vsak učitelj v posameznem razredu, ki bo tudi usmerjal učence v knjižnico, objavljen bo tudi na šolski spletni strani;
 • knjižničarja bova po predpisih, ki nama jih postavlja NIJZ, nosila maski, delala bova tudi z rokavicami;
 • izposojevalni pult bova po vsakem obisku uporabnika razkužila z razkuževalnim sredstvom;
 • knjižnico bova ves čas zračila.

VSE OBLIKE KNJIŽNIČNIH UR SVA KNJIŽNIČARJA  V POSAMEZNIH ODDELKIH ŽE OPRAVILA, se pa teh dejavnosti v knjižnici v tem obdobju ne sme opravljati. Prav tako ne sme biti v knjižnici nobenih ur varstva ali podobnih dejavnosti.

Upava, da ne bova s temi ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje zdravja, odvrnila uporabnikov knjižnice, da ne bi več radi prihajali vanjo.

Prosiva pa, da se teh pravil, ki sva jih navedla, res vsi držimo, saj gre v tem obdobju za skupno odgovornost – poskrbeti  za zdravo življenje vseh nas.

Knjižničarja se bova potrudila, da bo vaš obisk v šolski knjižnici čim bolj varen in čim manj stresen.

 

Anton Jakša in Maja Špringer, knjižničarja OŠ Loka