PONEDELJEK: od 8.15 do 12.30 PRVOŠOLCI (spuščajo jih učitelji med poukom – po 2 učenca)
TOREK: od 8.15 do 12.30 DRUGOŠOLCI (spuščajo jih učitelji med poukom – po 2 učenca)
SREDA: od 8.15 do 12.30 TRETJEŠOLCI (spuščajo jih učitelji med poukom – po 2 učenca)
ČETRTEK: podružnični šoli Adlešiči in Griblje (spuščajo jih učitelji med poukom – po 1 oziroma 2 učenca)
PETEK: od 8.15 do 12.30 DEVETOŠOLCI (spuščajo jih učitelji med poukom – po 2 učenca)
Med jutranjim varstvom in časom OPB naj učenci ne hodijo v knjižnico.
Knjižničarja Anton in Maja vas veselo pričakujeta.