Vstopna postaja – Loka Črnomelj Število učencev
1 dovoz – ob 8.20 v Loki
1 razvoz – ob 13.15 v vse smeri
07:50 Griblje, Pavičiči, Črnomelj-Loka 6
07:40 Zorenci, (7:45) Butoraj,  (7:50)Drage,Loka 5
08:05 Jerneja vas, Loka 1
07:45 Rodine, Naklo, (7:55)Rožič Vrh,  (8:00)Jelševnik, Svibnik, Loka 2
07:45 Stražnji Vrh, (7:50)Hajka, Grič, Dobliče, Blatnik, Kanižarica, Loka 9
07:30 Adlešiči,  (7:35)Dolenjci, Bedenj, (6:40)Tribuče, Loka 3
08:00 Ručetna vas, Petrova vas,Mihelja vas,Rožanec, Lokve, Črnomelj-Loka 4
redna linija Kvasica 1