V ponedeljek, 1. 6. 2020 se v šolske klopi vračajo 4. in 5. razredi. Ob  vstopu morate starši podpisati tudi izjavo. Če imate možnost, si jo lahko natisnete in jo otrok že izpolnjeno prinese v šolo, sicer pa jo bo v pisni obliki dobil v ponedeljek in jo bo vrnil v torek, izpolnjeno in podpisano.

Učenci 4. in 5. razredov vstopajo  v šolo na vhodu v novem delu šole. Se ne preobuvajo.  Učenci bodo imeli pouk na OŠ Loka, in sicer v učilnicah: 4. a  – učilnica 1, 4. b – učilnica 2, 4. c – matična učilnica (vstopajo v šolo na običajnem vhodu), 5. a – učilnica 14 (fizika, 1. nadstropje) in 5. b – učilnica 7 (angleščina, 1. nadstropje). V Adlešiče se boste 4. razredi odpeljali v sredo po ustaljenem urniku pred zaprtjem šol.

Za vse učence bo organizirana malica in kosilo glede na prijave, ki so bile pred epidemijo. Starši morate sami odjaviti kosilo, če želite spremembo.

V ponedeljek in torek 4. in 5. razredi nimajo neobveznih izbirnih predmetov, vse zadeve iz razširjenega programa šole se bodo izvajale od srede naprej.

Vozni red za ponedeljek in torek:

Vstopna postaja – Loka Črnomelj
1 dovoz – ob 8.20 v Loki
1 razvoz – ob 13.15 v vse smeri
07:50 Griblje, Pavičiči, Črnomelj-Loka
07:40 Zorenci, (7:45) Butoraj,  (7:50)Drage,Loka
08:05 Jerneja vas, Loka
07:45 Rodine, Naklo, (7:55)Rožič Vrh,  (8:00)Jelševnik, Svibnik, Loka
07:45 Stražnji Vrh, (7:50)Hajka, Grič, Dobliče, Blatnik, Kanižarica, Loka
07:30 Adlešiči,  (7:35)Dolenjci, Bedenj, (6:40)Tribuče, Loka
08:00 Ručetna vas, Petrova vas,Mihelja vas,Rožanec, Lokve, Črnoemelj-Loka
redna linija Kvasica

Učenci 4. in 5. razredov gredo na kosilo po 12. uri (tisti, ki so sicer nanj naročeni), ko pojedo se vrnejo v matični razred, kjer bodo skupaj s sošolci počakali prevoz. Nevozači gredo po 5. uri in kosilu domov.

Dragi starši in učenci. Veseli nas, da bomo zopet vsi skupaj, vendar z upoštevanjem navodil NIJZ.
Osnovno vodilo ostaja, da pridejo v šolo samo zdravi učenci.
NIJZ tudi priporoča, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivosti, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni. Druženje namreč povečuje tveganje za okužbo.

Lep pozdrav in se vidimo v ponedeljek.

Vodstvo šole