Zaradi priporočil NIJZ-ja bova letos knjižničarki razdeljevali učbenike iz učbeniškega sklada po posebnem razporedu zaradi čim manjšega stika med različnimi starostnimi stopnjami otrok.

Učenci 1., 2. in 3. razredov matične šole bodo dobili učbenike in delovne zvezke Lili in Bine pri razredničarkah.

Ostali učenci pa bodo razporejeni takole:

– v sredo, 2. 9. 2020 – učenci 4. razredov (pred odhodom avtobusov za razvoz v Adlešiče, pridejo v knjižnico s svojimi razredniki),

– v četrtek, 3. 9. 2020 – učenci 5. razredov (pridejo iz Srednje šole Črnomelj, kjer bodo imeli učilnice, v knjižnico s svojimi razredniki),

– v petek, 4. 9. 2020 – učenci 6. razredov pridejo  v knjižnico (po predhodnem dogovoru z določenim učiteljem),

– v ponedeljek, 7. 9. 2020 – učenci 7. razredov pridejo v knjižnico (po predhodnem dogovoru z določenim učiteljem),

– v torek, 8. 9. 2020 – učenci 8. razredov pridejo v knjižnico (po predhodnem dogovoru z določenim učiteljem) in

– v sredo, 9. 9. 2020 – učenci 9. razredov pridejo v knjižnico (po predhodnem dogovoru z določenim učiteljem).

Učenci od 1. do 5. razreda podružničnih šol Adlešiči in Griblje bodo ravno tako dobili učbenike pri razrednikih v prvem tednu septembra 2020.

Tudi sicer nas Pravilnik o razdeljevanju učbenikov iz učbeniškega sklada zavezuje, da naj bi skrbnik učbeniškega sklada v roku sedmih delovnih dni razdelil učbenike učencem.

Prosiva, da se teh pravil in dogovorov vsi skupaj držimo, da bo med otroki pri razdeljevanju učbenikov v knjižnici prišlo do čim manj stikov.

Hvala za razumevanje in prijeten začetek šolskega leta 2020/21 vam želiva.

knjižničarki OŠ Loka