Drage učenke in dragi učenci, spoštovani starši!

V življenje in delo šole nas je vsak dan vpetih veliko, vsak je osebnost zase, vsak s svojimi pričakovanji, potrebami in vplivi. Tudi zato potrebujemo strpno okolje, veliko zaupanja vase in spoštljive medsebojne odnose. Oblikujemo pa jih lahko le skupaj v VIZIJI ŠOLE, ki se glasi: »Z dobrimi medsebojnimi odnosi, v pozitivni delovni klimi, v sodelovanju s starši izobraziti in vzgojiti otroke za življenje.«

Naše delo bo usmerjeno v znanje, odgovornost, ustvarjalnost in varnost. Vsakega posameznika želimo spodbuditi k sodelovanju in odgovornemu ravnanju, to pa lahko dosežemo le s skupnimi močmi.

Leta 2018 je neurje s točo močno poškodovalo streho iz leta 1967, ki je tako ali tako v gradbenih načrtih namenjena za rušenje in z letošnjim šolskim letom ne bo več v uporabi. Občina Črnomelj vodi postopek projektne naloge za gradnjo. Vsi si že nekaj let močno želimo, da bi gradnja končno stekla.

Z začetkom novega šolskega leta se bomo vsi skupaj soočali s številnimi spremembami, izzivi in pričakovanji. Šolsko leto bo pestro ter organizacijsko in logistično najzahtevnejše, saj bo pouk potekal na petih različnih lokacijah:

  • matična šola Loka Črnomelj – 4. c, 6., 7., 8., 9. razredi (13 oddelkov);
  • Srednja šola Črnomelj – 5. a, b, c (3 oddelki);
  • Poslovna hiša Stratus – 1., 2., 3. razredi (8 oddelkov);
  • podružnica Adlešiči – 3 oddelki podružnične šole ter 4. a in 4. b – pripeljejo se iz matične šole;
  • podružnica Griblje – 2 oddelka podružnične šole.

Za en oddelek četrtega razreda smo našli rešitev na matični šoli, trije oddelki 5. razreda pa bodo imeli  pouk v bližnji Srednji šoli Črnomelj. Učenci dveh oddelkov 4. razreda se bodo pred poukom zbrali v matični šoli Loka, nato pa se bodo odpeljali na podružnično šolo Adlešiči in se po pouku vrnili v Črnomelj na kosilo, neobvezne izbirne predmete in OPB. Pouk za 4. razred na PŠ Adlešiči bo potekal z 20-minutnim časovnim zamikom glede na matično šolo.

Največja sprememba je, da bo pedagoški proces za učence 1., 2. in 3. razreda v celoti potekal na nadomestni lokaciji – v Poslovni hiši Stratus. Stavba se nahaja v Črnomlju in je od matične šole oddaljena 1,5 km. Izvedba OPB in jutranjega varstva bo potekala v omenjeni stavbi, le na pouk športa bomo učence pripeljali v športno dvorano. Malico in kosilo bodo hišniki dnevno vozili iz matične kuhinje.

Učence 1. razreda morajo starši pripeljati v šolo sami in jih po pouku oz. OPB tudi osebno prevzeti. Učence 2. in 3. razreda lahko v šolo pripeljejo starši ali pa uporabijo šolski prevoz. Pred Poslovno hišo Stratus smo namestili talne oznake za varen dovoz avtobusov. Za učence, ki stanujejo v okolici šole Loka in jih starši v šolo ne bodo vozili sami, bo organiziran mestni prevoz s spremstvom učitelja, ki jih bo prevzel na avtobusni postaji pred šolo Loka in jih po pouku tudi odpeljal nazaj. Pouk bo zaradi logistike prevoza na tej lokaciji potekal z 10-minutnim zamikom glede na matično šolo.

Med poletnimi počitnicami smo del garderobe preuredili v učilnico za tehniko in tehnologijo. Ta bo namenjena nemotenemu poteku izvedbe pouka v času gradnje. Preselitev kuhinje je načrtovana v času letošnjih zimskih počitnic, med šolskim letom bo potrebno preseliti tudi računalniško učilnico in upravne prostore.

Za vse učence in njihove starše smo letos pripravili natisnjene zgibanke o najpomembnejših informacijah v treh različicah (matična šola Loka, Poslovna hiša Stratus ter podružnici Adlešiči in Griblje).

Pouk bo potekal po modelu B – OŠ; vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ. Najpomembneje je, da si ob vstopu v šolo VSI razkužite roke in nadenete obrazno masko, ki jo prinesete s sabo. Obvezna je vedno, kadar se gibljete po skupnih prostorih šole (hodniki – sledite talnim oznakam, WC) in kadar ni možno zagotoviti medosebne razdalje. Učencem istega oddelka znotraj matičnega razreda ni treba nositi obrazne maske.

Prepričana sem, da bomo z vztrajnostjo, prizadevanji in odgovornostjo vseh – strokovnih delavcev, učencev in staršev zmogli uresničevati skupne cilje in drugačno organizacijo pouka na različnih lokacijah.

Učencem želim uspešno šolsko leto, staršem tvorno sodelovanje, sodelavcem pa dovolj pedagoškega optimizma in pozitivne energije pri delu. Zagotovo bomo s skupnimi močmi, sodelovanjem, solidarnostjo in konstruktivnimi dogovori našli rešitve, da bodo učenci tudi v drugačnih pogojih dela imeli dovolj kakovosten pouk.

ravnateljica Damjana Vraničar, prof. raz. pouka