Spoštovani starši. na voljo vam je posnetek 60-minutnega spletnega seminarja z naslovom “Varno na internetu s Safe.si” na temo varne uporabe interneta za starše otrok od 7. razreda do konca srednje šole, ki so ga organizirali 17. septembra 2020 Safe.si . Predavatelja Tjaša Jerman Kuželički in dr. Benjamin Lesjak sta predavala in odgovarjala na vprašanja udeležencev.

S spletnim predavanjem »Varno na internetu s Safe.si« so želeli opozoriti na nekatere vidike in vplive uporabe novih tehnologij za potrebe pouka na daljavo za učence in dijake ter njihove starše. Pouk na daljavo bo zelo verjetno do neke mere prisoten tudi v šolskem letu 2020/21. Za lažjo pripravo na tako obliko pouka so pripravili nekaj priporočil za varen pouk na daljavo, ki so jih v predavanju tudi izpostavili. Poleg tega pa je pogovor tekel tudi o neprimernih in škodljivih objavah, skrbi za zasebnost (tako lastno kot zasebnost drugih), prekomerni rabi tehnologije in medvrstniškemu nasilju na spletu. Vsem, ki ste omenjeni seminar zamudili, priporočamo ogled posnetka.

https://www.youtube.com/embed/TWye_QBdDkM