Skoči na glavno vsebino

Datum: 29. 9. 2020, ob 7. 30

Prisotni so bili predstavniki vseh oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda.

Dnevni red:

1. Predstavitev mentorice in predstavnikov oddelčnih skupnosti

2. Nagovor pomočnice ravnateljice

3. Izvolitev vodstva in predstavnikov Zdrave šole

4. Plan dela v šolskem letu 2020/21

5. Pobude in predlogi

Ad 1.

Mentorica Šolske skupnosti in šolskega parlamenta v šolskem letu je Helena Kambič. V šolsko skupnost so vključeni predstavniki oddelčnih skupnosti od 2. do 9. razreda. V letošnjem letu imajo učenci od 1. do 3. razreda pouk v Poslovni hiši Stratus. Za učence 2. in 3. razreda bo sestanek organiziran v petek, 2. oktobra 2020.

Ad 2.

Pomočnica ravnateljice je nagovorila učence in  jih vzpodbudila k sodelovanju pri aktivnostih v okviru šolske skupnosti in šolskega parlamenta.

Ad 3.

Za predsednika šolske skupnosti je bil z  večino glasov izvoljena Živa Barič (9. a), za namestnika in zapisnikarja Jan Brodarič (9. b), Predstavniki Zdrave šole so Žak Kump (9.a), Anja Tomanič (8.a) in Katarina Absec (6.c)

Ad 4.

Mentorica je predstavila plan dela in dejavnosti.  Tudi letos bo šolski parlament potekal na temo Moja poklicna prihodnost.

V tednu od  5. do 9. oktobra je Teden otroka in nekaj učencev 8. in 9. razreda bi obiskalo prvošolčke na Poslovni hiši Stratus.

Tema letošnjega tedna otroka je Odgovor je pogovor.

Zbiranje starega papirja bodo organizirali učenci 9. razreda.

Lansko leto odpovedan obisk Varuha človekovih pravic na OŠ Loka Črnomelj bo v torek, 6. oktobra 2020. Gospod Peter Svetina se bo pogovoril s predstavniki oddelčnih skupnosti v predavalnici.

Ad 5.

Učenci 4. c so povedali, da je pri malici premalo nožev za mazanje namazov. Plastični noži niso primerna rešitev. V kuhinjo bomo prosili za več nožev na oddelek. Učenci pa so dolžni vse nože vrniti v kuhinjo.

Na panoju pred knjižnico bomo uredili kotiček ŠS.

Pomočnica je predstavila šolski natečaj Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi, ki bo potekal v mesecu oktobru.

Opozorili smo na čistočo in urejenost učilnic po končanem pouku.

Učenci bodo informacije posredovali svojim sošolcem.

Sestanek smo zaključili ob 8. 15.

Mentorica: Helena Kambič                                                               Predsednica ŠS: Živa Barič

Dostopnost