Učenci 1. a razreda so se v treh kotičkih poigrali in nadgradili znanje o prometu.

Ena skupina učencev je razvrščala vozila glede na vrsto prometa (cestni, vodni, železniški in zračni) ter se z njimi poigrala na cestni površini (že izdelanem plakatu). Druga skupina otrok je na magnetno tablo risala cestišče in glede na to ustrezne prometne znake.

Tretja skupina učencev pa je ustvarjala dolgo cestno progo od OŠ Loka Črnomelj do PH Stratus; upoštevala prometne znake, krožišča ter prometne znake. Ustvarili so tudi pešce, prometna sredstva (avtobus, avtomobile) ter okolico: zelenice, ustanove v bližini šol …

Pri delu so bili učenci ustvarjalni ter pridobili veliko novega znanja, ki naj ga uporabijo v konkretnih situacijah v svetu prometa.