Obveščamo vas, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in ukrepov za preprečitev širjenja virusa CORONA-19 sprejela sklep, da se v osnovnih šolah začasno prične izvajati pouk na daljavo za učence od 6. do 9. razreda in velja za obdobje od 19. do 23. oktobra 2020. Na daljavo se bodo izvajale ure pouka, izbirni premeti in razredne ure.

Na osnovni šoli Loka Črnomelj bomo uporabili enoten komunikacijski kanal Office 365 ter MSTeams. Pouk bo potekal po ustaljenem urniku, razredniki bodo svoje učence v ponedeljek obvestili o urniku in o posebnostih dela.

Pouk za učence od 1. do 5. razreda bo potekal v šoli po običajnem urniku. Učenci 4. razreda bodo začasno imeli pouk v prostorih matične šole in se v tem času ne bodo vozili na podružnico Adlešiči. Ker je Srednja šola Črnomelj zaprta, se bo tudi za učence 5. razredov pouk izvajal na matični šoli.

Za učence 1. triade, ki imajo pouk v PH Stratus ter obe podružnici velja nespremenjen urnik.

Prevozi bodo potekali po običajnem voznem redu, lahko pa se bo ukinil 3. razvoz, glede na čas trajanja pouka učencev na določen dan.

O vseh nadaljnjih ukrepih vas bomo sproti obveščali. Upamo, da se bomo po jesenskih počitnicah ponovno vrnili v šolske klopi.

Damjana Vraničar, ravnateljica