Knjižničar Anton Jakša je sestavil besedilo in križanko, ki se nanašata na grško boginjo Demetro.

Štirje šestošolci:  Lea Stipanovič, Hana Horvat, Neja Veselič in Maj Adlešič, so se uspešno lotili dela in njihove rešene križanke objavljamo na spletni strani.

Čestitamo vsem reševalcem in vabimo še ostale učence, da se jim pridružite za razvedrilo ob prostem času.

Knjižničarji OŠ Loka