Na OŠ Loka smo knjižničarji ponudili učencem od 6. do 9. razreda, da lahko rešujejo Mega kviz  za šolsko leto 2020/21 tudi na daljavo in sicer tako, da jim pošljemo vprašalnik po sklopih na skupine v Teamsih in oni nam lahko pošljejo pravilno rešene odgovore in skupno geslo.

Pravilne odgovore učencev pošiljamo v Pionirsko knjižnico v Ljubljano, kjer vsako leto v maju izžrebajo, po navadi 3 reševalce iz vse  Slovenije in jih nagradijo s kakšnim izletom, ogledom kulturnih znamenitosti Slovenije.

Mega kviz je sicer knjižnično-muzejski kviz, letos pa je tematsko posvečen šestdesetletnici Bralne značke.

Učence spodbujamo tudi letos k reševanju kviza.

Knjižničarji OŠ Loka

PRIMERA REŠENIH GESEL (rešitev, seveda, ne bomo objavili):