Učenci izbirnih predmetov umetnost (4. – 6. razred), likovno snovanje 1 (7.razred) in likovno snovanje 2 (8.razred) so pri pouku na daljavo oblikovali maske po svoji ideji. Masko so zasnovali kot modni oblikovalci tako, da so bile všeč njim. Oblikovanja so se lotili na različne in zelo ustvarjalne načine. Nekateri so si zamislili zanimive vzorce, drugi so uporabili drugačne likovne tehnike, tretji so šivali in barvali z barvami za tekstil … Hvala učencem in njihovim pomočnikom za tako izvirne izdelke. Nekatere si lahko tudi ogledate.
Mentorica Špela Vraničar