November: do konca meseca smo v bazo podatkov za potrebe vpisa v srednje šole in tudi zaradi prijave učencev na NPZ (nacionalnega preverjanja znanja) vnesli vaše zaključne ocene obveznih predmetov 7. in 8. r.

December: tehniški dan na Srednji šoli Črnomelj, spletne delavnice, virtualni sestanek s starši.

Januar: razgovor učencev s psihologom, izpolnjevanje interesnih vprašalnikov, štetje točk glede na učni uspeh, izid razpisa (lokacija srednjih šol, roki, pogoji za vpis, ravnanje v primeru omejitve vpisa, preizkusi nadarjenosti in spretnosti, izbirni postopek za sprejem v SŠ, dijaški domovi, štipendije …).

Februar: sestanek s starši pred informativnim dnem, sestanki in razgovori z učenci.

Informativni dnevi v petek, 12. 2. 2021, in v soboto, 13. 2. 2021 – s starši obiščete srednje šole.

Na informativnem dnevu oz. takoj po njem: prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti.

Marec: izpolnjevanje prijave za vpis, opravljanje preizkusov nadarjenosti in/ali spretnosti. Osnovna šola pošlje prijave na srednje šole.

April: 8. 4. 2021 – objava številčnega stanja prijav. Če bi bilo prijav preveč, učenec pa nima visokih ocen/če je prijavljenih izrazito premalo …, je do 21. 4. 2021 mogoče prijavnico prenesti. (Vsakodnevno spremljajte spreminjajoče se število prijav in svojo prijavnico do 20. 4. 2021 prenesite tja, kjer si obetate boljše možnosti sprejema).

Maj: NPZ, 4. 5. 2021 – slovenščina, 6. 5. 2021 – matematika, 10. 5. 202 – šport (sveže informacije pravijo, da bo NPZ izveden predvsem zaradi preverjanja in primerjave znanja, pridobljenega v času izobraževanja na daljavo. Če bi se tudi NPZ izvajal na daljavo, pogoji ne bi bili za vse učence enaki, zato se primerjava ne bi mogla izvesti. Tako bodo učenci najverjetneje pisali v šoli.

21. 5. 2021 – znano bo, na katerih srednjih šolah bo omejitev vpisa.

Junij: 1. 6. 2021 – učence se obvesti o dosežkih pri NPZ.

          15. 6. 2021 – zadnji dan pouka za učence 9. r.

Vpis v srednje šole: s spričevalom učenci dokažejo, da so zaključili obvezno šolanje. (Če imajo popravni izpit, se vpišejo kasneje. Če je bil vpis na šolo številčno omejen, se učenec na to srednjo šolo kljub  opravljenem popravnem izpitu ne more vpisati.)

Vprašanja zastavljajte psihologu Zdravku Kuniču (tel: 6207123) ali na e-naslov zdravko.kunic@os-loka-crnomelj.si