Učenci 4. c razreda so imeli v petek, 29.2.2021, naravoslovni dan – Bela krajina. Dan smo izvedli na daljavo v sodelovanju z učitelji CŠOD Lipa.

Ob IKT gradivu so spoznali kulturne in naravne (kraške pojave, steljnike) znamenitosti Bele krajine. Določili so lego pokrajine, spoznali, kako je dobila ime ter večje kraje. Spoznali so endemita, črno človeško ribico – črnega močerila. V času samostojnega dela so reševali križanko o Beli krajini, izdelali knjižno kazalo z vzorcem belokranjskih vezenin, belokranjsko pisanico, preprosto gudalo in brezovo metlico. Najbolj so bili navdušeni nad peko belokranjske pogače. Dan je bil zelo poučen in ustvarjlen.

Razredničarka Marjetka Žunič