Lepo vas pozdravljamo in se skupaj z vami veselimo pouka v živo. Za nekaj časa bomo računalnike ugasnili in se učili skupaj. Ker smo šola vozačev, vas seznanjamo z voznim redom.

VOZNI RED PRIHODOV IN ODHODOV ŠOLSKEGA AVTOBUSA

Obveščamo vas, da bodo v torek, 9. 2. 2021, avtobusni prevozi izvajali po naslednjem voznem redu:

Matična šola Loka

  • DOVOZ k pouku je le en, in sicer po ustaljenem voznem redu – 2. dovoz.

Starše, ki ste prijavili otroka za prevoz s šolskim avtobusom, obveščamo, da bodo odhodi s posameznih postaj po voznem redu, objavljenem na spletni strani šole. Učenci bodo v prostore PH Stratus prišli do 8.20.

  • ODHOD AVTOBUSOV

Ob 13:20 bodo odhodi avtobusov potekali v vse smeri s Stratusa.

  • UČENCI IZ LOKE

Izpred OŠ Loka Črnomelj bo avtobus ob 8:20 na Stratus odpeljal skupino učencev in učiteljico.

Skupino učencev s Stratusa in učiteljico odpeljemo s Stratusa v Loko ob 13:20.

Staršem sporočamo, da bo na vhodu PH Stratus dežurna oseba, ki ji boste predali svojega otroka.

  • PODRUŽNICA ADLEŠIČI

Dovoz bo potekal do 7:30 iz vseh smeri (Tribuče in Žuniči po ustaljenem voznem redu kot do sedaj)

Razvoz 12:45 v smer Tribuče–Črnomelj;  13:15 v smer Žuniči.

Skupine učencev se med seboj ne bodo mešale ali združevale, saj bodo učenci v svojem »mehurčku«, v katerem bodo ostali ves čas bivanja v šoli – na jutranjem varstvu, med poukom in do konca OPB. Učitelji in ostalo osebje bo poskrbelo, da bo pouk potekal v skladu z navodili NIJZ.

Starši imate veliko odgovornost, da v šolo prepeljete le ZDRAVE otroke. Zdravje in v povezavi s tem varnost morata biti na prvem mestu.

Veseli nas, da bo pouk potekal v živo.

Lepo pozdravljeni

Damjana Vraničar, ravnateljica