Spoštovani učenci in starši!

Obveščamo vas, da nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvestilo o novostih, ki jih je sprejela Vlada RS za delo v vzgojno-izobraževalnih zavodih od 8. 3. 2021 dalje.

Organizacija dela in izvedba vzgojno-izobraževalnega dela ostajata enaki kot do sedaj.

Po novem je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. do vključno 9. razreda obvezna v vseh prostorih. Uporaba zaščitnih mask za učence od 1. do vključno 5. razreda ni obvezna samo takrat, ko so v matičnem oddelku. V skupnih prostorih šole pa je maska obvezna tudi za te učence.

Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učitelje in starše tudi na zunanjih površinah šole.

Po priporočilih NIJZ naj pouk obiskujejo le zdravi otroci.

Zagotovo si vsi skupaj želimo, da bi z doslednim upoštevanjem navodil prispevali k zmanjšanju okužb.

Lepo vas pozdravljam in vam želim, da vam prvi spomladanski žarki prinesejo upanje na izboljšanje epidemiološke situacije.

Damjana Vraničar, ravnateljica