Datum: 1. marca 2021 ob 17.00

Sestanek smo izvedli na daljavo. Predstavniki oddelčnih skupnosti so bili vključeni v skupino Šolska skupnost in so se pridružili klicu v aplikaciji Microsoft Teams.

Sestanka se je udeležilo 23 učencev. Na sestanku je bila prisotna tudi ravnateljica. Odsotni so bili predstavniki iz 2. b, 3. b, 4. c, 5. b, 5. c

DNEVNI RED:

1. pregled sklepov zadnjega sestanka,

2. analiza dela na daljavo,

3. vrnitev v šolo (težave, poročilo OS),

4. razprava na temo Šolskega parlamenta (Moja poklicna prihodnost),

5. razno.

Ad 1.

Po uvodnem pozdravu ravnateljice smo pregledali dogovore na sestanku v mesecu decembru. Učiteljski zbor je bil seznanjen s predlogi glede pouka na daljavo. Še vedno imamo namen opraviti virtualni pogovor s posamezniki, ki bi predstavili svojo poklicno pot.

Ad 2.

Vsi učenci so se vrnili v šolo. Delo na daljavo je bilo kvalitetno, vendar smo vsi zadovoljni, da lahko pouk poteka v šolskih prostorih. Ravnateljica je omenila časopis Belokranjec, kjer je članek o delu na daljavo in humanitarni akciji na naši šoli.

Ad3

Ravnateljica je prisluhnila pobudam učencev. Na njihova vprašanja je sproti odgovarjala in jim stvari pojasnila. Dogovorili smo se, da predloge posredujemo tudi učiteljskemu zboru.

  • Učenci so izpostavili težave posameznikov, ki so pri delu na daljavo neredno delali in imajo ob vrnitvi v šolo neurejene in pomanjkljive zapiske.
  • Kombinacija pouka v šoli in videour v popoldanskem času je za učence naporna.

Potrebno je veliko organiziranosti in odgovornosti, da učenci vse opravijo.

  • Devetošolci so izpostavili obremenjenost posameznikov, ki se pripravljajo na tekmovanja.
  • Učenci so opozorili na jutranjo gnečo v garderobi. Učenci naj ne prihajajo prej v šolo brez razloga. Učenci vozači, ki pridejo zgodaj, naj počakajo v jedilnici in upoštevajo priporočila NIJZ. Predlagamo, da učenci v šolo vstopajo postopoma in ne vsi naenkrat. Vrata naj bodo odprta od 8.05. Na pričetek pouka naj počakajo v odklenjenih matičnih učilnicah. Na hodnikih se ne zadržujemo.
  • Pred malico je potrebno umivanje rok in razkuževanje klopi. Deljenje malice traja dlje. Predlagamo, da gre reditelj po malico pred zvonjenjem.
  • Kdaj gredo učenci lahko na stranišče? Med odmori učitelji ne dovolijo. Če hodijo vsi med uro, to moti potek ure. Nekateri učenci to možnost zlorabljajo.
  • Učenci so opozorili na gnečo in neupoštevanje NIJZ na avtobusih. Zgodi se tudi, da morajo zaradi gneče na avtobusu stati. Pogosto so na avtobusih učenci, ki so nasilni in ne nosijo mask.
  • Učenci so izpostavili problem čakanja na avtobus, kjer ni 1. razvoza. Čakati morajo v šoli in dolgo traja, da pridejo domov. V času, ko ni 3. razvoza, je več učencev.
  • Ali je možno, da bi v jedilnici imeli stalen sedežni red?

Ad 4

V nadaljevanju smo predstavili podteme šolskega parlamenta. Ustavili smo se pri novi temi Vpliv covid-19 na izbiro poklica. Učenci so prav predvideli, kateri poklici so našteti kot poklici prihodnosti. To so skrb za ljudi, zdravje in poklici povezani z IKT in varstvo narave.

Sledil je predlog in izbor učencev, ki nas bodo zastopali na občinskem parlamentu, ki bo potekal na daljavo. Učeni, ki bodo zastopali našo šolo, so Anej Frice, Živa Barič, Zara Kavčič in Katarina Šolar. Udeleženci sestanka so se z izborom strinjali.

Srečanje smo zaključili ob 18.20.

Črnomelj, 3. 3. 2021

                                                                                               Predsednica ŠS: Živa Barič

Mentorica ŠS: Helena Kambič