V času učenja na daljavo smo imeli učenci in učiteljici 1. in 2. razreda Podružnične šole Adlešiči kulturni dan »Pesniške igrarije«. Sodelovali smo z učiteljem in učiteljico CŠOD Lipa Črmošnjice. Pogovarjali smo se o kulturi, pesnikih, rimah in pomanjševalnicah. Nato je sledilo praktično delo. Prvošolci so izbirali med dvema nalogama (priprava makovih kroglic ali izdelava brezove metlice), drugošolci pa so izbirali med tremi nalogami (priprava makovih kroglic, izdelava brezove metlice ali ustvarjanje slike iz natrganih koščkov papirja). Izbrali so si eno izmed naštetih, nekateri pa so izdelali tudi dve ali kar vse tri naloge. Nastale izdelke si lahko ogledate spodaj.

Napisala: Tadeja Kuzma