V četrtek, 11. 3. 2021, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije za bronasto Preglovo priznanje.  

Tekmovanja se je udeležilo 11 učencev iz 8. in 12 učencev iz 9. razreda. 

Pogoj za bronasto Preglovo priznanje je bilo v 8. r.  43 od 61 točk, v 9. r. pa 29,5 točk od 40. 

Bronasto Preglovo priznanje so osvojili: 

Nuša Butala 8. b 

Anja Rožič   9. b 

Zara Kavčič   9. c 

Maj Adlešič  9. c 

Na državnem tekmovanju, ki bo v soboto, 10. 4. 2021, bodo šolo zastopali Nuša Butala, Anja Rožič in Zara Kavčič.  


Vsem učencem, ki so sodelovali na šolskem tekmovanju, se mentor Alojz Hudelja zahvaljuje za vloženi trud pri pripravah na tekmovanje, dobitnikom bronastega Preglovega priznanja pa iskreno čestitamo. 

Učencem, ki bodo zastopali šolo na državnem tekmovanju želimo veliko znanja in sreče.