Skoči na glavno vsebino

Sestanek je potekal v četrtek, 22. aprila 2021, ob 7.30 v predavalnici OŠ Loka Črnomelj.

Sestanka so se udeležili predstavniki OS, ki imajo pouk na matični šoli (4. c, 6.–9. razred), odsotni so bili predstavniki 7. c in 9. b. Sestanka se je udeležila tudi ravnateljica Damjana Vraničar in vodja šolske prehrane Alenka Mravinec.

Dnevni red:

  1. pregled dela,
  2. šolski red in pravila v času zaostrenih ukrepov zaradi covida-19,
  3. šolska prehrana,
  4. razno.

Ad 1.

Pri prvi točki smo pregledali zapisnik prejšnjega sestanka.

Mentorica je povedala, da je devetošolka Zara Kavčič zelo uspešno zastopala našo šolo na občinski in regijski stopnji otroškega parlamenta in se je 21. aprila udeležila 31. nacionalnega otroškega parlamenta. Ravnateljica je Zari čestitala in predlagala, da novinarski krožek pripravi objavo o tem dogodku.

Tema šolskega parlamenta v naslednjem šolskem letu ostaja Moja poklicna prihodnost. Neopravljene naloge in cilje iz tega leta bomo poskušali izpeljati v šolskem letu 2021/2022.

Ad 2.

Zaradi ukrepov zaradi covida-19 na šoli veljajo sprejeta pravila. Učenci so v razrednih mehurčkih in z doslednim upoštevanjem pravil lahko uspešneje zajezimo širjenje virusa.  Žal pa se na straniščih v novem delu šole pojavlja vandalizem. Učenci in učitelji ugotavljamo, da veliko učencev med urami hodi na stranišče brez pravega razloga. Tam se po nepotrebnem zadržujejo, družijo z učenci drugih razredov in nekateri namerno uničujejo šolsko lastnino. Opaziti je tudi, da veliko učencev krši pravila glede uporabe mobilnega telefona.

Sklep: Pri razrednih urah se z razredniki pogovorimo glede (pogostih) odhodov na WC in rabe telefonov.

Ravnateljica je pohvalila odgovornost učencev, učiteljev in staršev, ki ob morebitnem sumu na okužbo ostanejo doma. Tudi to je pomemben razlog, da smo zaenkrat brez oddelkov v karanteni.

Ad 3.

Vodja šolske prehrane, učiteljica Alenka, je izpostavila problem predolgega zadrževanja v jedilnici. Vsak razred ima točno določeno uro in prostor v jedilnici. Učenci naj se tega držijo in takoj po zaužitem kosilu odidejo k pouku. Opaziti je, da se učenci sprehajajo po šoli in namerno ostajajo v jedilnici. Zaradi tega v jedilnici ni prostih miz. Res pa je, da je v obdobju raznih tekmovanj veliko učencev na kosilo hodi prej.

Sklep: Čas za kosilo je omejen. Po končanem kosilu se čimprej vrnemo v učilnico k pouku.

Učenci so predlagali količinsko več malice za učence.

V kuhinji bodo povečali količino za tiste oddelke, kjer je to potrebno. Učenci  pa imajo vedno možnost priti v kuhinjo po dodatno hrano.

Učitelji ugotavljamo, da pri malici ostaja sadje. Zdaj, ko so učenci ves čas v matični učilnici, je prav, da sadje ostane tam in ga lahko pojedo kasneje.

Omenjen je bil tudi primer, ko si posamezniki vzamejo več hrane kot sošolci, a je ne pojedo in jo zavržejo, za sošolce pa je zmanjka. V takih primerih so učenci dolžni opozoriti učitelja ali razrednika, potrebno je vključiti tudi šolsko svetovalno službo in vodstvo šole.

Učenci se pred športno vzgojo zaradi ukrepov preoblačijo v matičnih učilnicah. Tukaj prihaja do težav, saj nekateri učenci (dečki) namenoma zavlačujejo in deklice zaradi tega zamudijo k pouku. Možna rešitev bi bila preoblačenje v prosti učilnici. Tudi tukaj je najprej potreben pogovor pri razredni uri z razrednikom.

Ad 4.

Učenci devetošolci so povabili k sodelovanju pri zbiralni akciji starega papirja, ki bo potekala v mesecu maju.

Črnomelj, 22. 4. 2021                                                Predsednica ŠS: Živa Barič

Mentorica ŠS: Helena Kambič

Dostopnost