Skoči na glavno vsebino

Šolsko leto se je začelo, tudi šolski knjižničarji OŠ Loka smo začeli z delom »s polno paro«.

Poleg delitev učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence in delovnih zvezkov za učence prve triade, smo se lotili tudi izdelave stenčasa pred knjižnico na matični šoli. Le-ta ima naslov Obletnice znanih osebnosti v šolskem letu 2021/22. Nekaj učencev je že »vrglo oko« nanj.

V septembru nas čaka še vrsta dejavnosti, med drugim razdeljevanje slikanic prvošolcem na Dan zlatih knjig, 17. septembra. Slikanice vsako leto podeli, kot spodbudo za branje, Društvo Bralna značka Slovenije.

Izposoja knjižnega gradiva se za vse učence začne 13. septembra 2021. Na podružničnih šolah bo izposoja potekala vsako sredo, izjemoma drugi teden v septembru, sredo – 15. 9. 2021 – v Adlešičih in v četrtek – 16. 9. 2021 – v Gribljah.

Ob obilici vsega sprotnega udejstvovanja, se bomo skozi vse leto trudili, da bomo dobri »promotorji« branja za mlade bralce.

Knjižničarji OŠ Loka

Dostopnost