Leto 2001 je Svet Evrope razglasil za evropsko leto jezikov. Pobudi sta se pridružili še Evropska komisija in UNESCO. Cilj pobude je proslaviti evropsko jezikovno dediščino in spodbuditi učenje jezikov kot sredstvo gospodarske, socialne in kulturne izmenjave v dobi globalizacije. Za evropski dan jezikov je bil določen 26. september, njegovo vsakoletno praznovanje, letos torej dvajseto, je koordiniral Evropski center za moderne jezike.

Zavod RS za šolstvo vsako leto podeli priznanja desetim najboljšim prispevkom, ki jih v duhu evropskega dneva jezikov vzgojitelji in učitelji objavijo v spletnem pedagoškem forumu. Tokratna tema je bila povezovanje in sodelovanje med ljudmi s pomočjo jezikov.

V sredo, 22. 9. 2021, smo se Marija Plavec, Anita Hudorovec in Anton Jakša, na povabilo Zavoda za šolstvo kot nagrajenci lanskega pedagoškega foruma ob evropskem dnevu jezikov udeležili slavnostne podelitve priznanj za najboljše strokovne prispevke. Naša šola je sodelovala v projektu Evropski dan jezikov 2020/21, in sicer z inovativnim prispevkom, s katerim smo bili izbrani med deset najboljših v Sloveniji.  

OŠ Loka Črnomelj:

Pravljica »Kolač« avtorice Jill Eggleton, prevedena in pripovedovana v različnih jezikih

Za učence tretjih razredov smo pripravili pravljico Kolač avtorice Jill Egelton, ki smo jo sami prevedli in učencem predstavili  v različnih jezikih. V projektu smo sodelovali:  Radha Bačurina, ki je prevajala v ruščino, Ana Kump, ki je prevajala v angleščino, Anita Hudorovac, ki je prevajala v romščino, Anton Jakša, ki je prevajal v latinščino in francoščino, ter Marija Plavec, ki je brala v slovenščini ter prevajala v hrvaščino. Pripravili smo tudi slikovno gradivo, s katerim so si učenci lažje predstavljali zgodbo. Namen projekta je bila predvsem lažja predstava zvena različnih jezikov in pa spoznanje dejstva, kako so si med seboj jeziki različni, kar je bilo ob spontani predstavitvi in v živo še veliko bolj doživeto. Še posebej smo poudarili romski jezik, ki je zelo navdušil učence, ki je to materni jezik. Vidno navdušeni so poslušali in tudi razlagali sošolcem neznane besede. Na koncu smo v vsakem jeziku navedli stavek za hvala in pa dober tek, kar so učenci s pridom izkoristili pri malici.

Na slavnostni podelitvi v Orehovem gaju pri Ljubljani so nas nagovorili vidni predstavniki Zavoda za šolstvo, Ministrstva za šolstvo in šport, ter Evropske komisije v Sloveniji. Svoj projekt smo v okviru dogodka na kratko predstavili navzočim in s tem zastopali našo šolo.

Prisluhnili smo tudi primerom dobre prakse, kako si učenci ali dijaki predstavljajo jezikovni svet.

Po uspešno izvedenem projektu smo dobili potrditev, da imamo tudi mi izvirne ideje, ki jih vpletamo v pedagoško prakso in jih delimo z drugimi.

Po prireditvi smo že začeli snovati nove načrte za aktivnosti, s katerimi bomo popestrili naše nadaljnje pedagoško delo.  

                 Marija Plavec, Anton Jakša, Anita Hudorovac, Ana Kump, Radha Bačurina

Prejeli smo tudi individualno priznanje za šolo.

Učiteljica Radha Bačurina, ki pripoveduje v ruščini.

Razredničarka Marija Plavec, ki prevaja v hrvaščino in slovenščino.

Romska pomočnica Anita Hudorovec, ki prevaja v romščino.

Učiteljica Ana Kump, ki pripoveduje v angleščini.

Anton Jakša, ki pripoveduje v latinščini in francoščini.