V začetku šolskega leta v 1. razredu veliko pozornosti namenimo temam o prometu, predvsem z vidika varnosti, saj so ravno najmlajši šolarji najranljivejša skupina udeležencev prometa.

V mesecu oktobru smo izvedli tudi tehniški dan na to temo. Spoznavali smo pravila varne hoje, prometne znake in si izdelali semaforje. Obiskali sta nas tudi policistki s Policijske postaje Črnomelj, ki sta nas podučili, kako naj se varno vedemo v prometu. Znanje smo preverili tudi v praksi in se odpravili na sprehod po Črnomlju, kjer smo si ogledali prometne znake in se preizkusili v pravilnem prečkanju ceste.

V tem mesecu sodelujemo tudi v projektu Sobivanje − Varno v vrtec in šolo, v sklopu katerega spoznavamo prometne poti v okolici šole in varno pot v šolo.