Kot smo že pisali, sta bili naši učiteljici Ana Kump in Jeni Kure prejšnji teden na Irskem, kjer sta sodelovali na izobraževanju Erasmus+, ki ga je izvajala organizacija English Matters. Izobraževanje je potekalo v prostorih St. Tiernan’s Community School v Dublinu.

Ana je sodelovala na izobraževanju na temo CLIL (Content and Language Integrated Learning), vezanem na poučevanje nejezikovnih predmetov v tujem jeziku. Gre za pristop, kjer učenci sočasno razvijajo jezikovne kompetence in pridobivajo nejezikovno znanje o določenem predmetu. Učitelji so se učili preko različnih dejavnosti, delali so v parih in skupinah, imeli so razprave in si ves čas izmenjevali ideje, gradivo in izkušnje.

Jeni pa je sodelovala na tečaju na temo ICT (uporabe tehnologije pri pouku). Na tečaju so spoznali veliko aplikacij, ki jih lahko učitelji uporabijo pri svojem delu, prav tako pa so kar nekaj časa namenili tudi pogovoru o tem, kako tehnologijo čim bolje vključiti v pouk.

Del izobraževanja je bil namenjen tudi spoznavanju same države gostiteljice – tekom tedna so imeli organizirane različne oglede – ogledali so si mestno jedro Dublina, obiskali narodno galerijo, predzadnji dan izobraževanja pa so imeli tudi ekskurzijo na podeželje v nacionalni park Wicklow Mountains.

Skozi celoten teden je bil velik poudarek tudi na izmenjavi izkušenj med udeleženci in izmenjavi primerov dobrih praks.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na fotografijah.