Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.  Odlok začne veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati 15. novembra 2021.

SPREMEMBE OZIROMA NOVOSTI:

 1. Izpolnjevanje pogojev PCT (prebolevnost, cepljenost in testiranje). Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in razpolagajo z enim od dokazil, ki je naveden v 2. členu Odloka (glej prilogo spodaj).

  Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi pri izvajanju dejavnosti, ki jo izvaja vzgojno-izobraževalni zavod. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT se šteje, če se je uporaba storitve začela v 48 urah od odvzema brisa.

  Uporabnikom storitev vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

  Ne glede na navedeno pa pogoja PCT ni treba izpolnjevati:
  • osebam, ki so mlajše od 12 let,
  • osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
  • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
  • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta starosti
  • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.
 2. Testiranje s testi HAG za samotestiranje opravijo vsi učenci osnovne šole in dijaki srednjih šol razen če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja. Testiranje se pod nadzorom strokovnega delavca opravi trikrat tedensko v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda. Na dan objavljenega testiranja učenec oziroma dijak prineseta svoj test v šolo oziroma zavod.

 3. Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Niso več dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

  Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:
  a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
  b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
  c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
  d) osebe, ki izvajajo športno vadbo,
  e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
  f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
  g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici.

Vodstvo šole