OŠ Loka Črnomelj je Unesco šola, zato smo se odločili, da ta dan obeležimo, saj 16. novembra praznujemo mednarodni dan strpnosti. Letos je opozarjanje na to še kako pomembno, saj je v teh težkih časih strpnost marsikdaj na preizkušnji.

Mednarodni dan strpnosti je spominski dan, ki ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna konferenca Unesco na svojem zasedanju 16. novembra 1995.

Ekipa osmošolk, pomočnica ravnateljice Sonja Malnarič in knjižničar Anton Jakša, so na izvrsten način združili moči in ustvarjali radijsko uro na to temo. Učenka Katarina Šolar je prebrala Grafenauerjevo pesem Sreča, pomočnica je nanizala nekaj misli o strpnosti, Anton pa je predstavil zgodovinska dejstva o tem preprostem načelu.

Radijsko uro so sodelujoči zaključili z mislijo, da strpnost ni samo cenjeno načelo, ampak je tudi nujno za mir ter ekonomski in socialni napredek vseh ljudi. Vsi se bomo potrudili, da bomo strpni drug do drugega, da nam bo življenje lepše.

Sonja Malnarič, pomočnica ravnateljice OŠ Loka Črnomelj

S Katarino iz 8. c smo sodelovale kar preko Teamsov.
Tudi pri športu so 4. uro začeli z radijsko uro o strpnosti.