Že vrsto let nastaja oziroma se nadgrajuje naš vrt in okolica šole. Ves čas smo tudi člani Mreže šolskih  ekovrtov. V okviru programa Šolski ekovrtovi smo se vsako leto udeležili obeh izobraževanj. Pri delu na vrtu upoštevamo načela ekološkega vrtnarjenja, kar pomeni, da smo poskrbeli za kompostiranje, zbiranje deževnice in njeno uporabo za zalivanje. Uporabljamo ekološka oz. kemično netretirana semena, rastline pa gnojimo le z organskimi gnojili. V vrtu ne uporabljamo nobenih kemično-sintetičnih pesticidov. Z vsem tem smo zadostili zahtevam za ponovno pridobitev znaka Šolski ekovrt. 

Učiteljici: Katarina in Renata