Druženje devetošolcev s prvošolčki

Druženje devetošolcev s prvošolčki

V četrtek, 9. 12. 2021, smo devetošolci popeljali prvošolčke po naši šoli. Najprej smo se jim predstavili, nato pa jim povedali nekaj podatkov o naši šoli. Medtem smo jim zapeli tudi našo šolsko himno. Za tem smo učence 1. a razreda popeljali po šoli, učencem 1. b...