Datum: 08. 03. 2022 ob 7.30

Sestanek je potekal v predavalnici šole in preko aplikacije MS Teams. Prisotni so bili predstavniki vseh oddelkov od 4. do 9. razreda.

Poleg učencev so bili prisotni še vodja šolske skupnosti Tomaž Grdešič, vodja šolske prehrane Alenka Mravinec in pomočnica ravnateljice OŠ Loka Črnomelj Sonja Malnarič.

Dnevni red:

1. Sklepi zadnjega sestanka

2. Sestanek odbora za šolsko prehrano

3. Občinski parlament

4. Spremembe pravil glede nošenja mask in vrnitev na kabinetni pouk

5. Učiteljska stavka

6. Šolski ples

7. Pobude in predlogi

Ad 1.

Preverili smo prisotnost učencev.

Pogovorili smo se o sklepih zadnjega sestanka in o pismu, ki smo ga poslali na SŠ Črnomelj glede metanja petard njihovih dijakov. Na pismo odgovora nismo prejeli.

Ad 2.

V četrtek, 10. 3. 2022, ob 15.00 bo v šoli potekal sestanek odbora za šolsko prehrano, na sestanku bodo prisotni predstavniki šole, staršev in učencev. Vodja šolske prehrane je razložila, kako bo sestanek potekal, opozorila je, da bo v kratkem prišlo do selitve šolske kuhinje v Hotel Lahinja in da se bo hrana od takrat naprej dostavljala. Učenci naj svoje pripombe ali želje glede šolske prehrane povedo svojim predstavnikom (Sergej Čadonič, Anej Frice, Ester Horn), ki bodo potem njihove želje posredovali na sestanku.

Ad 3.

V mesecu marcu je načrtovan občinski parlament, na kateremu bo sodelovala tudi naša šola. Točni datum za čas sestanka še ni znan. S pripravami smo že začeli in se bomo še večkrat sestali pred samim parlamentom. Ker pa bodo v prihodnjem tednu učenci 9. razredov v šoli v naravi, smo se odločili, da bi bilo dobro izvoliti kakšnega rezervnega člana. Učenci so kot rezervna člana izvolili Lea Vardića in Sergeja Čadoniča.

Ad 4.

Od tega tedna naprej maske v šolskih prostorih več niso potrebne, prav tako se je zopet vzpostavil kabinetni pouk in se učenci zopet selijo med razredi. Ker učenci 6. in 7. razreda na takšen način pouka niso navajen, smo učence višjih razredov poprosili, da jim pomagajo, če bodo imeli kakšne težave.

Poudarjeno je bilo, da morajo učenci tudi sedaj, ko se selijo skrbeti za čistočo učilnic. Tudi če učilnica ni njihova matična, morajo poskrbeti, da ostane čista, še posebej po malici.

Ad 5.

Učence smo obvestili o stavki učiteljev, ki bo potekala v sredo, 9. 3. 2022, prosili smo jih za njihovo razumevanje in podporo. Učence smo tudi prosili, naj ta dan ne pridejo v šolo.

Ad 6.

Učenci 9. razredov so prosili za dovoljenje, da organizirajo šolski ples in s tem zberejo sredstva za valeto. Vodstvo šole je obljubilo vso pomoč pri organizaciji, vendar pa so opozorili na vedenjske probleme nekaterih učencev 9. razreda. Če bo disciplina in obnašanje 9. razredov mesecu marcu in v šoli v naravi na primernem nivoju se bo lahko v mesecu aprilu organiziralo ples.

Ad 7.

Učenci 6. razredov so ponovno opozorili na problem polomljenih kljuk v njihovi garderobi, kljuke so bile že prej enkrat zamenjane, vendar se je ista stvar sedaj ponovila. Učence se je vzpodbudilo, da naj bodo pozorni, če bodo videli koga, da uničuje šolsko lastnino in da če opazijo kakšno škodo, da naj na to takoj opozorijo učitelje, da se bo lažje našlo krivca. Šola bo poizkusila povečati nadzor v sami garderobi.

Sestanek smo zaključili ob 8.10.

Mentor: Tomaž Grdešič                                                                       Predsednica ŠS: Anja Tomanič