OŠ Loka Črnomelj se je priključila povabilu našega čebelarja Dušana in sodelovala na nagradnem natečaju za osnovne šole »čebele na delu«. Učenci so pod mentorstvom Špele Vraničar, Marjetke Žunič in Jane Štajdohar ustvarjali čudovite risbice panjskih končnic. Najlepše smo poslali na natečaj in so tudi objavljene na njihovi spletni strani.   

Za prvo mesto se nismo potegovali, ker šolski čebelnjak že imamo. Je pa že prav, da na različne načine prenašamo na učence vedenje, da so čebele izrednega pomena za vse nas.   

Vsekakor pa čudovite risbice ne bodo ostale samo na papirju, učenci jih bodo prerisali na prave panjske končnice, naš čebelar Dušan Milikovič pa bo poskrbel, da bodo krasile naš šolski čebelnjak.  

Zahvala učencem in mentoricam Špeli Vraničar, Marjetki Žunič in Jani Štajdohar, ki so risanje panjskih končnic umestile v svoj učni proces in tako omogočile sodelovanje šole na natečaju. 

ŽANA HUTAR, 6. C, MENTORICA ŠPELA VRANIČAR
NINA GROBOVŠEK, 5. A, MENTORICA ŠPELA VRANIČAR
LINA JERMAN, 6. C, MENTORICA ŠPELA VRANIČAR
ZALA KAPELE, 6. C, MENTORICA ŠPELA VRANIČAR
NEŽA ABSEC, 5. B, MENTORICA ŠPELA VRANIČAR
VITA VUKČEVIČ, 5. C, MENTORICA  MARJETKA ŽUNIČ
PETRA BUTALA, 5. A, MENTORICA  MARJETKA ŽUNIČ
LEA GALOVEC, 5. C, MENTORICA  MARJETKA ŽUNIČ
LARA PEZDIRC, 5. C, MENTORICA  MARJETKA ŽUNIČ
TRISTAN TOTTER, 5. G, MENTORCA JANA ŠTAJDOHAR
TAJA ŠEGINA, 5. G, MENTORCA JANA ŠTAJDOHAR
NIKO ŠTRUCELJ, 5. G, MENTORCA JANA ŠTAJDOHAR