Z učenci OŠ Loka Črnomelj smo sodelovali na 25. državnem  natečaju »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas«, ki  ga je razpisala izpostava URSZR Novo mesto. V naši regiji je na letošnjem natečaju sodelovalo 8 vrtcev, 20 osnovnih šol in ena šola s prilagojenim programom. Prispevke za natečaj so učenci ustvarjali pri rednem pouku, interesnih dejavnostih in krožku Društvo mladi gasilec, ki na šoli poteka na vseh lokacijah, kjer se šolajo naši učenci.  

Iskrene čestitke vsem, ki so se uvrstili na državni nivo. To pa so: 

LITERARNA DELA: 

  • Ema Kozan, Zajček Skokec in ježek Filip, mentorica Sonja Malnarič 
  • Erik Milič (PŠ Adlešiči), Gasilci, mentorica Katarina Simčič 
  • Tisa Mikložič (PŠ Adlešiči), Gasilci, mentorica Katarina Simčič 

LIKOVNA DELA: 

  • Anja Štrucelj,  V suši ne kurimo, mentorica Špela Vraničar 
  • Špela Imširović, Pozabljena sveča, mentorica Špela Vraničar 

FILMA: 

  • Ana Malerič in Hana Mušič, Požarni dan, mentorica Katarina Pavlakovič 
  • Daša Jelenič, Ema Kozan, Zajček Skokec in ježek Filip, mentorici Špela Vraničar in Sonja Malnarič 

Držimo pesti za dobro uvrstitev tudi na državnem nivoju. Sicer pa se držimo reka »važno je sodelovati, ne zmagati«. Zato se vsem, ki ste sodelovali na natečaju,  iskreno zahvaljujemo, tako učencem kot tudi mentorjem.  

Anja Štrucelj, Špela Imširović in Ema Kozan ob prejemu nagrade.