V petek, 13. 5. 2022, smo se z mladimi gasilci OŠ Loka Črnomelj in OŠ Mirana Jarca Črnomelj odpeljali na strokovno ekskurzijo. Za nagrado smo na ekskurzijo povabili tudi nagrajence natečaja »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije – Uprava RS za zaščito in reševanje.

Najprej smo se ustavili na Igu, kjer so nam predstavili Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Z zanimanjem smo si ogledali različne poligone, kjer pridobivajo in utrjujejo svoje znanje iz gasilstva in reševanja gasilci iz cele Slovenije. Sledil je ogled Gasilske brigade Ljubljana, ki je najstarejša poklicna gasilska enota v Sloveniji. Tamkajšnji zaposleni so nam predstavili svojo organiziranost, opremljenost in dejavnosti njihovih enot. Za zaključek ogledov smo se podali še v Regijski center za obveščanje ReCO Ljubljana. Gre za center, ki deluje v okviru Izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana. Tamkajšnji zaposleni so nam prijazno predstavili svoje naloge, med obiskom smo bili tudi sami priča več klicev v sili na številko 112. Tako smo se lahko iz prve roke prepričali, kako pomembno je delovanje takšnega centra. Pred odhodom domov smo se ustavili še na kosilu, nato pa se polni novih doživetij odpeljali nazaj proti Črnomlju.

Omenjeno ekskurzijo smo mentorji za učence organizirali predvsem v skladu z glavnim namenom delovanja krožka Društvo mladi gasilec, ki je seznanjanje osnovnošolcev z delom gasilske organizacije. Vsebina delovanja krožka je tudi seznanjanje mladih z načini in možnostmi vključevanja v gasilsko življenje, z vsebino dela prostovoljnih gasilcev, s pomenom prostovoljstva in humanitarne dejavnosti, poučevanje o preventivnih nalogah s področja varstva pred požari in tako prispevati k pridobivanju novih članov v gasilske vrste in širitvi požarnovarnostne kulture.

Pomoč in podporo pri delu krožka nudijo tudi gasilske organizacije, zato se moramo na tej točki zahvaliti Gasilski zvezi Črnomelj, še posebej njenemu predsedniku Borisu Kambiču in poveljniku Jožetu Vrščaju, ki sta nam finančno omogočila to strokovno ekskurzijo. 

Učenci in mentorji pa smo dokazali, da znamo v dobrobit gasilstva med seboj sodelovati ne glede na to, iz katere šole oziroma organizacije prihajamo, kajti tudi sodelovanje je ena izmed glavnih vrednot, ki jih gojimo gasilci.