Učenci osmega razreda so v sklopu medpredmetnega povezovanja pri predmetih zgodovine, slovenščine in likovne umetnosti spoznali umetniško smer impresionizem. 

Pri zgodovini so učenci spoznavali umetniške smeri 19. stoletja, poudarek je bil na impresionizmu. Spoznali so, da impresija pomeni vtis, torej so impresionisti prikazovali trenutne vtise iz narave. Slikati so morali hitro, zato so uporabljali kratke poteze in debele nanose barve. Barvne ploskve so se združile v podobo, ki jo oko zazna šele, ko se gledalec odmakne na razdaljo. 

Spoznali so tudi pomembne impresionistične slikarje, tako mednarodne kot slovenske, in njihova najbolj znana dela.  

Pri slovenščini so učenci obravnavali pesem predstavnika romantičnega realizma Simona Jenka Po slovesu, ki je impresionistična pesem – pesnik impresijo/vtis iz narave poveže s svojim trenutnim občutjem, razpoloženjem, ki ga opiše. Teman oblak je v pesmi prispodoba žalosti, ki jo pesnik občuti ob slovesu. Ljudje se pogosto od nekoga ali nečesa poslavljamo. Včasih vemo, da to slovo ni dokončno, spet drugič pa nam je zaradi tega zelo težko. 

Pri likovni umetnosti so učenci v okolici šole izbrali motiv in ga poskušali prikazati v impresionističnem načinu slikanja. Uporabili so akrilne barve in slikarske lopatice oziroma nožke. Nastali so zanimivi in nekoliko drugačni izdelki.