KAJ JE SLOFIT? 

SLOfit je informacijska podpora in nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine – športnovzgojnega kartona (ŠVK). Namen SLOfit-a je narediti zbrane podatke o telesni sestavi in gibalnih sposobnostih otrok čim bolj uporabne, zlasti za spremljanje in spreminjanje omenjenih značilnosti. 

SLOfit omogoča, da: 

 • starši spoznajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj svojih otrok in njihove dosežke primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov, pri tem pa jih opozarjamo na morebitna zdravstvena tveganja otroka; 
 • učitelj športne vzgoje in zdravnik na podlagi rezultatov svetujeta staršem ter šolarjem glede primerne prostočasne športne vadbe, korektivne vadbe ali drugih ukrepov, povezanih z zdravstvenimi tveganji ali športno nadarjenostjo; 
 • učitelj športne vzgoje objektivno diagnosticira stanja posameznika in s tem ustrezno individualizira vadbo, kar zagotavlja bolj kakovosten pouk; 
 • raziskovalci Fakultete za šport z analizami populacijskih podatkov ugotavljajo, do kakšnih sprememb prihaja na regionalni ali nacionalni ravni in tako neposredno vplivajo na izboljšave šolskega in zdravstvenega sistema. 


  20. in 21. aprila 2022 smo v okviru projekta SLOfit v športni dvorani izvedli meritve za športnovzgojni karton. 

   Na spodnjih fotografijah lahko dobite predstavo, kako so meritve izgledale. Uporabili smo računalniške tablice za vsako mersko nalogo, kamor so se podatki neposredno vnašali v aplikacijo SLOfit. Na ta način so meritve potekale hitreje.  

  Učencem so bile izmerjene telesne značilnosti (višina, masa, količina podkožnega maščevja) in gibalne sposobnosti (hitrost, eksplozivna moč, koordinacija, mišična vzdržljivost trupa, gibljivost, mišična vzdržljivost ramenskega obroča, sprinterska hitrost, splošna vzdržljivost). 

  Za več informacij lahko obiščete spletno stran https://www.slofit.org/SLOfit ali športnovzgojni karton SLOfit je vse bolj uveljavljeno ime za nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, ki ga poznamo tudi pod imenom Športnovzgojni karton. Spletna stran je namenjena predstavitvi sistema, meritev in rezultatov.www.slofit.org