Dragi učenci, spoštovani starši!

Prazne učilnice in hodnike bo po dveh mesecih napolnil otroški smeh. Upam, da ste si odpočili, da ste počitnice preživeli kreativno in zabavno ter da ste si nabrali dovolj moči za novo šolsko leto. Vsako leto nam prinaša nove izzive in za marsikoga pomeni nov začetek ter pričakovanja. Letos tudi zame. Želim si, da bi v šolo prihajali z veseljem, da bi stkali nova prijateljstva in da bi se veliko novega naučili. Bodite kreativni, delavni in marljivi ter strpni drug do drugega. 

Vam, starši, želim, da svoje otroke spodbujate, spremljate njihov napredek in se z njimi veselite uspehov, ki jih bodo dosegli. Z njimi sočustvujte tudi takrat, ko ne bodo uspešni. Otroci potrebujejo podporo svojih staršev. Bodimo otrokom zgled in jim priučimo prave vrednote. 

V novem šolskem letu vsem želim lep začetek, veliko optimizma in pozitivne energije. Prepričan sem, da bomo s skupnim sodelovanjem dosegli vse zastavljene cilje.

Boštjan Papež, ravnatelj

Zgibanke z osnovnimi informacijami:

OŠ Loka, 4. in 5. razredi

PH Stratus

Podružnici Adlešiči in Griblje

Podaljšano bivanje