Učiteljice matematike smo se odločile, da bomo letos  pred učence mesečno postavljale zanimive izzive, ki poleg matematičnega znanja poglabljajo in razširjajo znanje drugih predmetov. 

V septembrskem izzivu so se učenci spoprijeli z zgodovinsko obarvano nalogo. Spoznali so babilonski način zapisovanja števil in šestdesetiški sistem.  

V okviru naloge so morali pravilno zapisati število 195 na babilonski način in svojo podpisano rešitev pravočasno oddati v matematični kabinet. 

Danes smo tako podelili dve nagradi.  

Prejemnica zmagovalne nagrade iz nabora pravilnih rešitev je bila Iva Kapele, 8. c. Iva je kot zmagovalka izziva iz nabora vseh učencev, ki so poskušali pravilno rešiti nalogo, izžrebala Leva Kavčiča, 8. c. Ta je prejel nagrado za sodelovanje. 

Dobitnika nagrad smo ujeli tudi na fotografiji. 

Učenci, na vratih matematičnega kabineta že visi nova uganka z naslovom Skrivnostni primer ali kaj je Cezarjeva šifra. Kar pogumno!  

matematični aktiv