V petek, 21. 10. 2022, je v kulturnem domu v Črnomlju potekala dobrodelna prireditev
ob zaključku projekta »Veselo v šolo«. S slednjim bodo pomagali učencem iz socialno šibkejših
družin od 4. do 9. razreda pri nakupu delovnih zvezkov in plačilu ostalih šolskih obveznosti. V
štirih letih so s tovrstnimi projekti pomagali že več kot 100 učencem, med njimi tudi nekaterim
z OŠ Loka Črnomelj.
Na dvourni prireditvi se je zvrstilo veliko nastopajočih. Z naše šole so na odru
kulturnega doma nastopili šestošolka Stella Brčina in osmošolca Iva Kapele ter Lev Kavčič.
Predstavili so se s štirimi recitacijami in se odlično odrezali.
Veseli smo, da je tako tudi OŠ Loka Črnomelj prispevala svoj kamenček v mozaiku
dobrodelnosti za osnovnošolske otroke.