Podružnica Griblje

V šolskem letu 2021/2022 je na šoli 11 učencev. Pouk poteka v dveh kombinirani oddelkih. Učence 1., 2. in 3. razreda poučuje Branka Weiss, učence 4. in 5. razreda pa Jana Štajdohar. Tuj jezik angleščina poučuje David Štefanič, glasbeno umetnost v 1. triadi in podaljšano bivanje pa Ana Gregorac.

Za malico in urejenost šole skrbi Nežka Filak. Učenci imajo možnost kosila, ki ga hišnik pripelje iz matične šole.

Jutranje varstvo poteka od 7.30 do 8.15, podaljšano bivanje je organizirano do 15.10.

Dvakrat mesečno učence obišče knjižničarka matične šole in vodi izposojo knjižnega gradiva v šolski knjižnici.

Vodja PŠ Griblje je Branka Weiss.

Učenci imajo na izbiro naslednje interesne dejavnosti: šolski ekovrt, zabavna matematika, oblikovalni krožek, Vesela šola in bralni klub. Pri dejavnosti šolski ekovrt učenci skrbijo in urejajo vrt ob šoli.

Med šolskim letom bomo sodelovali na različnih tekmovanjih (Matemček, Logična pošast, tekmovanje iz logike, tekmovanje iz razvedrilne matematike, naravoslovno tekmovanje Kresnička, Cankarjevo tekmovanje, matematični kenguru…), projektih (Pravljični potujoči kovček, Varno na kolesu, Pikina bralna značka…) in natečajih (Evropa v šoli…).

Pripravili bomo prireditev pred novim letom, ob materinskem dnevu in ob koncu šolskega leta. Sodelovali bomo tudi na prireditvah matične šole (Pokaži, kaj znaš, Pojem, plešem…)

S starši planiramo izvedbo delovnih akcij (jesensko in spomladansko).

Dneve dejavnosti bomo izvajali v sodelovanju z učenci in učitelji matične šole in tudi samostojno.

Učenci 5. razreda se bodo udeležili petdnevne šole v naravi na Debelem rtič

 ŠOLSKI ZVONEC 

predura: 7.30 – 8.15 

  1. 8.20 – 9.05 
  1. 9.05 – 9.50 

MALICA: 9.50 – 10.10 

  1. 10.10 – 10.55 
  1. 11.00 – 11.45 
  1. 11.50 – 12.35 

KOSILO: 12.35 – 13.OO 

  1. 13.00 – 13.45 

 

OPB 

12.35 – 15.10

TELEFON

(07) 306-94-88

ZGODOVINA ŠOLE

Šolsko poslopje so začeli zidati približno leta 1888. Šolska kronika poroča o  prvem šolskem letu 1889/90 in  prvem učitelju Petru Kambiču s Krasinca, ki je še isto leto zbolel in umrl. Pokopan je na vaškem pokopališču.

Gribeljska šola je ena od redkih, ki je ohranila  zunanjo podobo vsa ta leta. V začetku je imela le eno učilnico in stanovanje za učitelja. Med NOB je potekal pouk v gasilnem domu, ker so šolsko poslopje zasedli italijanski vojaki. Število učencev se je v povojnih letih povečalo, zato je pouk potekal tudi v Brinčevi hiši (V zdajšnjem Bifeju Pezdirc).

Leta 1959 je bila v bližini šole zgrajena manjša stavba z eno učilnico.

Gribeljska šola je postala s šolskim letom 1963/64 podružnica OŠ Mirana Jarca v Črnomlju. Obiskovali so jo učenci nižjih razredov, in sicer v dveh kombiniranih oddelkih.

Ko so leta 1977/78 prenavljali notranjost šole, je bil pouk v dopoldanskem in popoldanskem času v mali šoli. Uredili so še eno učilnico, sanitarije in kuhinjo. Ob stoti obletnici delovanja šole leta 1989 je bil šolsko poslopje prebeljeno, s pomočjo vaščanov so  prenovili omet in okna.

Od leta 1989 je naša šola podružnična šola OŠ Loka Črnomelj.

V stotih letih je na šoli v Gribljah poučevalo 66 učiteljev.

Zaradi prostorske stiske v matični šoli Loka Črnomelj je v šolskih letih 1997/98 in 1998/99 potekal pouk v popoldanskem času, ker so se na podružnico vozili učenci 4.a in 4.b iz matične šole. V šolskem letu 1999/2000 so gribeljski učenci začenjali pouk dopoldne, še vedno pa se je vsakodnevno v šolo vozil en oddelek 4. razreda matične šole.

Največja kriza obstoja šole se pojavi v šolskem letu 2003/2004, ko na šoli ostane samo učiteljica Branka Weiss in trojna kombinacija učencev od 1. do 3. razreda. Želja krajanov Gribelj je bila, da šola obstane v vsakem primeru.

Septembra 2009 smo praznovali 120 let šole v Gribljah. Za ogled prispevka o prireditvi kliknite na spodnjo označeno povezavo.

120 let šole v Gribljah