Sestanek je
bil 15. 5. 2019, od 7.30 do 8.15 v predavalnici OŠ Loka.


Prisotni so
bili predstavniki oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda, razen iz 7. a, 8. a,
8. b, 8. c in 9. b.


Prisotne so
bile še: ravnateljica, ga. Damjana Vraničar, bibliotekarka, ga. Urša Prus in
mentorica Marija Špringer. Slednja je bila tudi zapisnikarica.


Sestanek sta
vodila: predsednik ŠP Michel Horn in podpredsednik ŠP Miha Domitrovič.


Dnevni red
je bil naslednji:


  1. pregled sklepov 5. sestanka
  2.  razno


K1) Učenci
5. b in 5. c so povedali, da je delno že rešen problem nošenja malice iz
matične šole na srednjo šolo, kjer ta dva razreda »gostujeta«. Včasih jim
pomaga tudi dežurni učenec ali pa gre po malico več učencev.


SKLEP: Za
naslednje šolsko leto, če bodo petošolci še na tej šoli, predlagajo, da bi jim v
šolski kuhinji dali papirnato brisačo, s katero bi pobrisali po tleh, če se jim
pijača nehote polije ali med potjo karkoli drugega popacka.


 Učenci 4. in 5. razredov so povedali, da se
predvsem nekateri osmošolci in devetošolci grdo prerivajo v vrsti med mlajše
učence pri delitvi kosil. To se dogaja ob koncu 5. ure.  Dežurni učitelj jih 6. uro sicer opozori, a
večkrat ne pomaga.


SKLEP: Dežurni
učitelj naj dosledno skrbi za red pri delitvi kosil 6. uro. Nekateri
učenci  2. in 3. triade pa, ki imajo
stisko s časom zaradi avtobusov, naj prosijo učitelje zadnjih 5 minut pred
koncem 5. ure, da jih spustijo od pouka na kosilo. To se ponekod že dogaja, saj
je potem gneča konec 5. ure manjša.


Drugače pa
je odnos do hrane pri malici in kosilih s strani učencev boljši, kot je bil na
začetku šolskega leta.


K2) Pri
zadnji točki so učenci, ki se vozijo v smeri Črnomelj – Adlešiči na 2. razvozu,
potožili, da morajo zadnje dni večkrat stati ali se posedati po tri na sedeže v
avtobusu. Prav tako so predlagali učenci, ki se vozijo v smer Lahinja in
Griblje, na 2. razvozih, da bi potrebovali avtobus z več sedeži zaradi gneče.


Učenci so še
povedali, da nekateri  šolski avtobusi
niso opremljeni z varnostnimi pasovi.


SKLEP: Ravnateljica
je obrazložila, da bo šola posredovala te informacije prevozniku MPOV in opozorila
na omenjene težave. Če dežurni učitelj na postajališču opazi, da bodo morali učenci
na avtobusu stati, naj to posreduje v tajništvo šole, to pa bo obvestilo
prevoznika MPOV, da bodo omogočili prevoz otrok z dodatnim avtobusom.


Gospa
ravnateljica je ob koncu sestanka nagovorila učence, naj bodo kritični,
ustvarjalni in delovni, naj sodelujejo na razrednih urah in šolskem parlamentu
tudi naslednje šolsko leto. Naj pomagajo drug drugemu in naj bodo nasploh za
zgled drugim z dobrimi dejanji. »Življenje ni »cona ugodja«, kjer samo čakamo,
da se nekaj zgodi. Pri tem moramo sodelovati, biti aktivni in le-tako bo naš
uspeh dosežen.«


Čisto na
koncu pa se je mentorica Marija Špringer zahvalila učencema Michelu Hornu in
Mihi Domitroviču za vestno vodenje vseh sestankov Šolskega parlamenta in
prijetno sodelovanje skozi vse šolsko leto. Prejela sta simbolični knjižni
darili.


Epilog
sestanka pa je bil ogled kratkega animiranega filma o Ježkovem prijateljstvu,
ki je dobra popotnica za delo vnaprej.


Priloga:
lista prisotnih članov


Zapisnik
zapisala: Marija Špringer, mentorica ŠP OŠ Loka